• Slovenščina

OVERJAM FESTIVAL  /  14-18.08.2024 /  Tolmin (Slovenia)

No products in the cart.

Politika plačilnih kartic

OVERJAM PAYCARD

Sporazum z imetnikom plačilne kartice
POMEMBNO – PROSIMO PAZLJIVO PREBERITE
Ta dokument predstavlja sporazum (“Sporazum”), ki opisuje pogoje, pod katerimi vam je bila izdana OVERJAM INTERNATIONAL REGGAE FESTIVAL PayCard®. S sprejemom pogojev in uporabo kartice se strinjate s pogoji, opisanimi v tem sporazumu. “Kartica” pomeni vam izdana OverJam PayCard ®.
“Vi” in “vaš” pomeni osebo ali osebe, ki so prejeli Kartico in so pooblaščeni za uporabo Kartice kot je predvideno v tem sporazumu. “Mi”, “nas” in “naše” pomeni izdajatelja, naše naslednike, partnerje ali prevzemnike. Potrjujete in se strinjate, da je razpoložljiv znesek na Kartici tolikšen, kolikor denarja ste nanjo naložili oz. je bil naložen za vas. Kartica je predplačniška in ni na noben način povezana s katerimkoli drugim računom. Kartica ni kreditna in ni namenjena preprodaji. Za sredstva na Kartici ne boste prejeli nobenih obresti. Kartica je last izdajatelja in ste jo na zahtevo dolžni vrniti. Kartica ni prenosljiva. Lahko se prekliče ali odvzame kadarkoli, brez predhodnega obvestila, v skladu z veljavno zakonodajo.
Prosimo, pazljivo preberite ta sporazum.

Pooblaščeni uporabniki
Odgovorni ste za vse odobrene transakcije in provizije, povzročene z uporabo vaše Kartice. V kolikor dovolite uporabo vaše Kartice drugi osebi, se to smatra kot od vas odobrena uporaba in ste tudi v tem primeru odgovorni za vse nastale transakcije in provizije. Sami ste v celoti odgovorni za uporabo vsake Kartice, v skladu z določili in pogoji tega sporazuma.
Polnjenje kartice
Kadarkoli lahko naložite sredstva na vašo Kartico, to se imenuje “vrednostno nalaganje”. Najnižji možen znesek prvega nalaganja je 50€. Najnižji možni znesek vsakega nadaljnega nalaganja je 10€. Najvišji možni znesek prvega nalaganja je 100,00€. Najnižji možni znesek vsakega nadaljnega nalaganja je 100,00€. Sredstva na Kartico lahko dodajate samo z vplačilom v gotovini na točkah za Kartice. Dostop do vaših sredstev na Kartici imate ves čas.
Depozit za kartico
Plačati morate 6€ depozita za Kartico. Ta znesek bo odštet od naloženega zneska na vašo Kartico. Depozit v vrednosti 3€ vam bo vrnjen, ko prinesete Kartico nazaj na eno izmed točk za kartice. 3€ bo obdržan kot provizija za storitev, razen v primeru, da kartico polnite preko naše spletne strani ali OverJam aplikacije.
Vračilo denarja
Če ne porabite vseh sredstev na Kartici in bi želeli denar nazaj, se preprosto oglasite na eni izmed točk za kartice, kjer vam bodo vrnili preostali znesek v gotovini.
Vračila in nadomestila
V kolikor ste iz kateregakoli razloga upravičeni do nadomestila za blago ali storitve, plačane s Kartico, se strinjate, da se nadomestilo izvede na vašo kartico. Strinjate se tudi s pravili vračanja nadomestila določenega trgovca. Če imate pri nakupu težave ali pride do spora s trgovcem, ste to dolžni rešiti sami, neposredno s trgovcem.
Zamenjava Kartice
Če morate zaradi kakršnegakoli razloga zamenjati svojo Kartico, se oglasite na točki za Kartice in zahtevanjte zamenjavo. Strošek zamenjave Kartice 5€ plačate vnaprej v gotovini.
Računi
Kadarkoli opravite transakcijo s Kartico, morate prejeti račun. Strinjate se, da boste hranili, preverjali in usklajevali svoje transakcije z računi.
Zaupnost
Tretjim osebam lahko posredujemo podatke o vaši Kartici in transakcijah na njej:
(1) Ko je to potrebno za izvedbo transakcije.
(2) Z namenom, da bi preverili obstoj in stanje vaše Kartice za tretjo osebo, kot je trgovec.
(3) V primeru zatevanega poročanja s strani vladne agencije, sodnega naloga ali druge pravne zahteve.
(4) Našim zaposlenim, revizorjem, partnerjem, ponudnikom storitev ali odvetnikom, kadar je to potrebno.
Naša odgovornost za nedokončanje transakcije
V kolikor transakcije na vaši Kartici ne bomo izvedli pravi čas ali s pravim zneskom, smo v skladu s tem sporazumom odgovorni za vašo izgubo ali škodo. Obstajajo nekatere izjeme. Odgovornosti ne bomo prevzeli v naslednjih primerih:
(1) V kolikor nimate dovolj sredstev na Kartici za dokončanje transakcije in do tega ni prišlo po naši krivdi.
(2) Če trgovec zavrne vašo Kartico.
(3) Če je terminal, kjer skušate izvesti transakcijo, v okvari in ste za to vedeli.
(4) Če ste svojo Kartico prijavili kot izgubljeno ali ukradeno in je bila temu posledično blokirana.
(5) Če so vaša sredstva zasežena kot predmet pravnega postopka ali druge bremenitve, ki omejuje uporabo vaših sredstev.
(6) V kolikor upravičeno sumimo, da je zahtevana transakcija nedovoljena.
(7) V primeru, ko dokončanje transakcije preprečijo okoliščine, na katere nimamo vpliva (požar, poplava, odpoved računalnika ali komunikacije).
(8) Zaradi katerekoli druge izjeme, zapisane v sporazumu z vami.

Vsak plastični kozarec (ali plastenka) je predmet depozita, ki bremeni vašo Kartico za 3 EUR. Vsakič, ko naročite “prvo” pijačo bo iz Kartice odšteto 3 EUR.
Ko na šanku naročite naslednjo pijačo in vrnete embalažo, Kartice ne bomo bremenili s še enim depozitom.
Da bi dobili svoj evro nazaj morate plastični kozarec (ali plastenko) skupaj z svojo Kartico odnesti do točke namenjene zbiranju plastike.
Količina uporabljenih plastičnih kozarcev (ali plastenk) se mora ujemati s številom depozitov, zaračunanih na Kartici.
Med vašim dopustom boste gotovo uživali v lepotah Soče in Tolmina, zato se potrudite, da ostaneta čista.

Hvala.

Back to top